1. تحلیل تطبیقی و چشم انداز توسعه خلاصه:
    گروه بریکس، کشورهای بزرگ تجاری و اقتصادی را که به سرعت در حال توسعه هستند، متحد می کند.تعامل بین آنها می تواند سهم قابل توجهی در توسعه منطقه و جهان داشته باشد. هدف این مقاله تحلیل توسعه تعامل تجاری و اقتصادی و زیرساخت های لجستیک در کشورهای بریکس و همچنین توسعه یک مفهوم تحلیلی از پلتفرم لجستیک دیجیتال بریکس (DLP) به عنوان ابزاری برای توسعه بریکس است. روش تحقیق شامل روش هایی برای تجزیه و تحلیل داده های آماری، مطالعه موردی توسعه DLP در کشورهای BRICS، تجزیه و تحلیل تعاریف و روش های موجود برای توسعه DLP، و روش های تجزیه و تحلیل سیستمیک است. نتایج تحقیق تعامل تجاری و لجستیکی بین کشورهای بریکس را نشان می دهد. سطح توسعه لجستیک در این کشورها بر اساس شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی تحلیل شده است. این مقاله محدودیت های موجود برای گسترش تعامل اقتصادی بین کشورها را برجسته می کند که یکی از آنها توسعه نابرابر زیرساخت های لجستیکی است. این مقاله بیان می‌کند که BRICS DLP می‌تواند ابزاری برای غلبه بر محدودیت زیرساخت‌های لجستیکی ناهموار و تشدید تعامل تجاری بین کشورهای بریکس باشد. تجربه ایجاد DLP های ملی در هر یک از کشورهای BRICS تجزیه و تحلیل می شود. نشان داده شده است که کشورهای BRICS نمی توانند به یکی از DLP های ملی موجود بپیوندند زیرا خطرات حاکمیت ملی شرکت کنندگان را تهدید می کند. بنابراین، یک توصیف تحلیلی اصلی برای BRICS DLP بین‌المللی پیشنهاد شده است. بر روی سادگی و شفافیت تعامل بین همه شرکت کنندگان در تعاملات تجاری و اقتصادی در سطوح مختلف و همچنین بر کاهش ریسک های اقتصادی و لجستیکی تمرکز خواهد داشت.

این پاورپوینت در ۸۳ اسلاید حرفه ای تهیه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *