رهبران کشور های عضو سازمان ملل متحد، در سپتامبر 2015 متعهد شدند تا اهداف دستور کار جهانی توسعه ی پایدار 2030 را در سیاستگذاری کلان ملّی خود مد نظر داشته باشند. آموزش هدف چهارم این دستور کار می باشد. از جمله اهداف آموزشی در برنامه ی ملی آموزشی 2030 عبارت است از : توسعه ی پایدار، تساوی جنسیتی، یکسان سازی افراد، خشونت زدایی و ارزش گزاری به هر نوع خانواده.
نتایج حاصله از این پژوهش حاکی از آن است که آنچه که مورد پذیرش مولفان سند ملی آموزشی 2030 است؛ اعتقاد به سکولاریسم می باشد، در حالی که الگوی اهداف نظام تربیتی- آموزشی ایران شامل: خدا محوری در نظام آموزش، عدالت تربیتی، مبانی ایرانی به عنوان معیار ارزش گزاری، تعلیم و تربیت پژوهش محور، ارزش گزاری به خانواده (زن و مردی که با عقد ازدواج صاحل فرزند شده اند) می باشد؛ در این الگو مفهوم بنیادین خدا محوری در نظام تربیتی و آموزشی است که با استمداد به مبانی اعتقادی عدالت تربیتی را در سیستم تربیتی و آموزشی به همراه دارد.
مقدمه و بیان مسأله
سازمان یونسکو و کلیه ی عاملان جامعه ی بین المللی، کارشناسان و ذینفعان جهان، تجربه ی اجرای اهداف شش گانه ی برنامه ی آموزش برای همه (2015-2000) را دارند و به همین دلیل توصیه های مکرر این سازمان بر جلب مشارکت کلیه ی شرکا در یک رویکرد فرابخشی، اعم از نهاد های رسمی و غیر رسمی، دولتی و خصوصی است.
آموزش فراگیر در چارچوب عمل جهانی آموزش 2030 به مراتب دامنه ای گسترده تر و تکالیفی وسیع تر از برنامه ی آموزش برای همه دارد و علاوه بر حوزه های ناتمام آموزش برای همه، حوزه های دیگر آموزش از جمله: اشتغال و توسعه ی مهارت ها، آموزش فنّی- حرفه ای، آموزش عالی، آموزش سلامت و بهداشت، آموزش های اجتماعی و شهروندی را نیز در بر می گیرد، تا فرآیند گذار به سوی جوامع یادگیرنده و دانش بنیان با کمترین مشکل صورت پذیرد.
با .ج.د این شرایط، روشن است که وزارت آموزش و پرورش به تنهایی نمی تواند از عهده ی انجام این تکایف بر آسد. به همین دلیل، از نهاد های ذی ربط جهانی مثل: یونسکو، یونیسف، برنامه ی توسعه ی ملل متحد، صندوق جمعیت ملل متحد و بانک جهانی و نهاد های ملّی ذیربط در سطح هر کشور انتظار می رود که در تحقّق هدف چهارم و اهداف ویژه ی دستور کار توسعه ی پایدار 2030 پایمردی و اهتمام ورزند.

این پاورپوینت 33 اسلاید است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *