انجام پاورپوینت حرفه ای دفاع پایان نامه شادی و سلامت روان از جمله عوامل اثر گذار بر آینده تحصیلی نوجوانان است و هدف از این پژوهش بررسی رابطه مولفه های روانشناسی مثبت با شادی ذهنی دانش آموزان است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان آران و بیدگل در سال تحصیلی 95- 1394 بود .

خلاصه سازی علمی و حرفه ای دفاع پایان نامه داده ها از طریق آزمون معناداری همبستگی، تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین بهزیستی روانشناختی، خودکارآمدی، خوش بینی، امید، هدفمندی در زندگی، تاب آوری و شکوفایی روانشناختی با شادی ذهنی رابطه مثبت معناداری دارند و بهزیستی روانشناختی در رابطه بین خوش بینی و شکوفایی روانشناختی با شادی ذهنی نقش واسطه ای جزیی دارد.

در سفارش انجام پاورپوینت شیک و زیبای دفاع پایان نامه بهزیستی روانشناختی، خودکارآمدی، خوش بینی، امید، هدفمندی در زندگی، تاب آوری، شکوفایی روانشناختی و شادی ذهنی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. با توجه به رابطه مستقیم مولفه های روانشناسی مثبت با عملکرد تحصیلی آنها، لازم است مشاوران مدارس برای افزایش شادی و بهزیستی، از طریق برقراری روابط صمیمی با دانش آموزان، با آموزش اعتماد به توانایی ها و کنترل خود در برابر فشارهای روزانه، سطح خودکارآمدی، امید، هدفمندی در زندگی، تاب آوری و شکوفایی دانش آموزان را افزایش دهند.

در این پاورپوینت حرفه ای و علمی میتوان کلید واژه های زیر را مشاهده نمود :

انجام سفارش تحقیق کلاسی بهزیستی

انجام سفارش  مقاله کلاسی روانشناختی

انجام سفارش تحقیق دانشجویی خودتوانی

انجام مقاله دانشجویی تاب آوری

انجام سفارش تحقیق دانشجویی شادی زیستی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *